Početna

Zrak, klima, tlo

Zrak

Izvješća

Izvješće o provedbi politike i mjera za smanjenje emisija i povećanje odliva stakleničkih plinova za 2015. godinu  sadrži  ciljeve politika i mjere za smanjenje emisija stakleničkih plinova, vrstu instrumenata za provedbu politike i mjera, njihov status, pokazatelje za praćenje i procjenu postignuća i uklanjanje stakleničkih plinova između bazne godine, 1990. te kasnijih, uključujući 2015.; 2020.; 2025.; 2030. i 2035.  godinu.

Izvješće o politikama i mjerama za smanjenje emisija i povećanje odliva stakleničkih plinova 2017
Izvješće o politikama i mjerama za smanjenje emisija i povećanje odliva stakleničkih plinova 2015

Report on implementation of policies and measures that reduce greenhouse gas emissions by sources or enhance removals by sinks 2017
Report on implementation of policies and measures that reduce greenhouse gas emissions by sources or enhance removals by sinks 2015

Izvješće o projekcijama emisija stakleničkih plinova sadržava  projekcije emisija stakleničkih plinova u scenariju „bez mjera“, „s mjerama“ i „s dodatnim mjerama“, opis politike i mjera uključenih u projekcije, analizu osjetljivosti projekcija, te opis metodologije, modela, pretpostavki i ulaznih podataka za izradu projekcija.

Izvješće o projekcijama emisija stakleničkih plinova 2017
Izvješće o projekcijama emisija stakleničkih plinova 2015

Report on projections of greenhouse gas emissions 2017
Report on projections of greenhouse gas emissions 2015

Izvješća o inventaru stakleničkih plinova na hrvatskom jeziku:

Izvješće o inventaru stakleničkih plinova 2019
Izvješće o inventaru stakleničkih plinova 2019- prilozi

Izvješće o inventaru stakleničkih plinova 2018
Izvješće o inventaru stakleničkih plinova 2018- prilozi

Izvješće o inventaru stakleničkih plinova 2017
Izvješće o inventaru stakleničkih plinova 2017- prilozi
Izvješće o inventaru stakleničkih plinova 2016
Izvješće o inventaru stakleničkih plinova 2016- prilozi

Izvješće o inventaru stakleničkih plinova 2015
Izvješće o inventaru stakleničkih plinova 2015- prilozi
Izvješće o inventaru stakleničkih plinova 2013
Izvješće o inventaru stakleničkih plinova 2012
Izvješće o inventaru stakleničkih plinova 2011
Izvješće o inventaru stakleničkih plinova 2010

Izvješća o inventaru stakleničkih plinova na engleskom jeziku:

National inventory report 2019
National inventory report 2019 annexes

National inventory report 2018
National inventory report 2018 annexes

National inventory report 2017 resubmission
National inventory report 2017 annexes resubmission
National inventory report 2017
National inventory report 2017 annexes
National inventory report 2016
National inventory report 2016 annexes
National inventory report 2015
National inventory report 2015 annexes
National inventory report 2014
National inventory report 2014 annexes
National inventory report 2013
National inventory report 2012
National inventory report 2011
National inventory report 2010
National inventory report 2009
National inventory report 2008
National inventory report 2007
National inventory report 2006
National inventory report 2005
National inventory report 2004