Početna

Zaštićena područja

Zaštićena područja

Zaštićena područja

Zaštićeno područje je geografski jasno određen prostor koji je namijenjen zaštiti prirode i kojim se upravlja radi dugoročnog očuvanja prirode i pratećih usluga ekološkog sustava.

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18)

 

                       NP_Plitvicka_jezera.jpg       PR_Lokrum_1.jpg

                                Nacionalni park Plitvička jezera                                    Posebni rezervat Lokrum

                        SP_Rupnica.jpg      PP_Kopacki_rit_3.jpg

                                        Spomenik prirode Rupnica                                       Park prirode Kopački rit