Početna

Upravljanje zaštićenim područjima

Upravljanje zaštićenim područjima

Smjernice

Smjernice za planiranje upravljanja zaštićenim područjima i/ili područjima ekološke mreže

"Smjernice za planiranje upravljanja zaštićenim područjima i/ili područjima ekološke mreže" služe kao praktični vodič za izradu planova upravljanja. One bi upravljačima područjima trebale pomoći u procesu izrade plana upravljanja jer preporučuju korake i strukturu procesa, kao i u koncipiranju samog dokumenta jer preporučuju njegov sadržaj.

Smjernice uključuju preporučeni sadržaj i format plana upravljanja, postupak i korake njegovog donošenja, zatim postupak izmjena i dopuna, preporuke vezane uz osmišljavanje i vođenje procesa izrade plana te detaljnije razrađuju pojedine elemente plana upravljanja, poput tema, ciljeva, aktivnosti, pokazatelja, zonacije i dr.

U smjernicama se obrađuje proces planiranja upravljanja područjima zaštićenim u nacionalnim kategorijama zaštite kao i u područjima ekološke mreže, a temeljene su na Zakonu o zaštiti prirode. Za očekivati je da će se u budućnosti dalje unaprjeđivati zakonodavni okvir, kao i ove smjernice, no načela planiranja ostaju ista.

Smjernice su izrađene u okviru projekta UNDP-a i GEF-a „Jačanje institucionalne i financijske održivosti nacionalnog sustava zaštićenih područja“ (projekt PARCS) koji je u Hrvatskoj proveden od 15. svibnja 2014. do 31. prosinca 2017. godine. Izrađene su od strane radnih skupina sastavljenih od predstavnika Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode, županijskih javnih ustanova i udruga civilnog društva u periodu od prosinca 2016. do prosinca 2017. godine.

Smjernice za planiranje upravljanja zaštićenim područjima i/ili područjima ekološke mreže