Početna

Kapaciteti za upravljanje zaštićenim područjima

Kapaciteti za upravljanje zaštićenim područjima

Program edukacije djelatnika u zaštiti prirode

Razvoj programa
2010. godine započeo je razvoj Programa edukacije djelatnika ustanova u zaštiti prirode te su razvijeni pojedini tematski moduli koji se provode od 2011. godine. 

Moduli se usklađuju s prepoznatim kompetencijama potrebnim za rad te trenutnim potrebama djelatnika u sustavu koje oni daju kroz upitnik o procjeni potreba. Procjena potreba za obukom i razvojem skraćeno se naziva TNA (Training Needs Assessment). Takva procjena predstavlja sustavno istraživanje razlika ili nepodudarnosti između trenutnog stanja ili razina kompetentnosti ciljane skupine, i željenog stanja odnosno željenih razina kompetentnosti. Analizirajući te razlike, identificiraju se problemi, prilike, prednosti, izazovi i prioriteti (NOAA, 2009). U Hrvatskoj je rađena nekoliko puta, jednom u svrhu izrade Nacionalnog plana jačanja kapaciteta za upravljanje zaštićenim područjima te kao podloga za osmišljavanje programa edukacije za projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“. 

Uvodni modul
Kroz Nacionalni plan jačanja kapaciteta za upravljanje zaštićenim područjima je prepoznata potreba za uvodnim tečajem za nove djelatnike koji tek ulaze u sustav zaštite prirode neovisno o tome jesu li pripravnici ili su kod promjene posla prvi puta zaposleni na poslovima sektora zaštite prirode, točnije u javnim ustanovama koje upravljaju zaštićenim područjima. 

Pojedini razvijeni moduli
Neki od tematskih modula provedenih u periodu od 2011. do kraja 2017. godine su vezani uz ključne teme kao što su planiranje upravljanja, osnove interpretacije i edukacije, uključivanje dionika i participatorno upravljanje zaštićenim područjima, jačanje uloge čuvara prirode i djelatnika stručnih službi u monitoringu NATURA 2000 vrsta ili u postupanju s ozlijeđenom, bolesnom ili uginulom jedinkom strogo zaštićene vrste i brojne druge. 

Svaki tematski modul proveden je kroz jednodnevne ili višednevne treninge na kojima su sudjelovali djelatnici sektora zaštite prirode, ali i povezanih sektora. Predavači (treneri) su također bili djelatnici iz sustava (zaposleni u javnim ustanovama, Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i/ili Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu) te brojni drugi relevantni stručnjaci primarno iz sektora zaštite prirode u Hrvatskoj i svijetu. Ujedno edukacije drže stručnjaci drugih, povezanih sektora ili stručnjaci vezani uz podizanje relevantnih kompetencija za rad što je za vodeće pozicije u institucijama npr. bio razvoj temeljnih menadžerskih sposobnosti.

Veliki broj do sada razvijenih modula proveden je kroz velike projekte sustava, a tri najveća, nedavno završena projekta sa značajnom komponentom jačanja kapaciteta bili su „Projekt integracije u EU Natura 2000 (NIP)“, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike; Projekt Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) i Globalnog fonda za okoliš „Jačanje institucionalne i financijske održivosti nacionalnog sustava zaštićenih područja – PARCS“; Projekt IUCN-a „Prema ojačanom planiranju očuvanja u Jugoistočnoj Europi (Towards strengthened conservation planning in South-Eastern Europe)“, ali i brojni drugi.

Literatura:
NOAA (2009): Designing Education Projects: A Comprehensive Approach to Needs Assessment, Project Planning and Implementation, and Evaluation (2nd ed.). National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) - U.S. Department of Commerce. USA