Početna

Kapaciteti za upravljanje zaštićenim područjima

Kapaciteti za upravljanje zaštićenim područjima

Nacionalni plan jačanja kapaciteta

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu je u suradnji s ProPark fondacijom (Rumunjska) i Njemačkom federalnom agencijom za očuvanje prirode (Bundesamt für Naturschutz, BfN) sudjelovala u projektu Planovi jačanja kapaciteta za učinkovito upravljanje zaštićenim područjima u istočnoj Europi koji je rezultirao razvojem Nacionalnog plana jačanja kapaciteta za upravljanje zaštićenim područjima. Plan je razvijen participatorno te su uključeni bili stručnjaci iz Uprave za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatske agencije za okoliš i prirodu i javnih ustanova uz koordinaciju, stručni doprinos i savjete djelatnika ProPark-a (ProPark Foundation for Protected Areas in Romania), Udruge Sunce i autora IUCN-ovog Globalnog registra kompetencija djelatnika zaštićenih područja - Michael R. Appletona. 

Planom jačanja kapaciteta su postavljene ključne smjernice za profesionalizaciju upravljanja zaštićenim područjima u Hrvatskoj kako bi se osigurao dosljedan pristup inicijativama jačanja kapaciteta, od razvoja edukativnog programa, do proširenja mogućnosti za učenje i razmjenu znanja (Appleton i sur., 2015).

Vizija Plana je da kompetentni, stručni i motivirani ljudi rade i učinkovito upravljaju zaštićenim područjima u suradnji s dionicima, a tri glavna cilja su: 
1.    Formalna potpora profesionalizaciji je uspostavljena unutar sektora zaštite prirode,
2.    Sveobuhvatan raspon mogućnosti za razvoj kapaciteta je dostupan djelatnicima zaštićenih područja, svim novim djelatnicima u sustavu i dionicima uključenim u upravljanje zaštićenim područjima, 
3.    Kvaliteta profesionalnog razvoja je osigurana kroz monitoring i evaluaciju internih programa, monitoring razvoja formalnih, vanjskih programa i sredstava koja su predviđena za jačanje kapaciteta.


Literatura:
Appleton, M.R., Ionita, A., Jakl, Z., Ljuština, M., Rajković, Špika, M., Zupan, I. (2015): Background Document for Development of the National Capacity Building Plan for Protected Area Staff in Croatia, ProPark Foundation, Brasov