Početna

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom

Pokazatelji

Pokazatelji se koriste pri praćenju ostvarivanja strateških i drugih propisanih ciljeva te pri ocjenjivanju stanja području gospodarenja otpadom. S ciljem standardiziranja praćenja stanja okoliša, HAOP izrađuje Nacionalnu listu pokazatelja za okoliš (NLP).

Pokazatelji se koriste prilikom izrade četverogodišnjih Izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj te godišnjim publikacijama HAOP pod nazivom Okoliš na dlanu i Okolišni pokazatelji.

 

Pokazatelji u publikaciji Okoliš na dlanu

Pokazatelji u publikaciji Okoliš na dlanu

Okoliš na dlanu 2018:

Okoliš na dlanu 2017:

Okoliš na dlanu 2016:

Okoliš na dlanu 2015: 

Okoliš na dlanu 2014:

Okoliš na dlanu 2013:

Okoliš na dlanu 2012:

Okoliš na dlanu 2011:

Okoliš na dlanu 2010:

Okoliš na dlanu 2009:

Okoliš na dlanu 2008:

Okoliš na dlanu 2007

Okoliš na dlanu 2006:

Okoliš na dlanu 2005: