Početna

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom

Izvješća

Koristeći podatke koji su prikupljeni sukladno obvezama iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom i podzakonskim propisima, Agencija priprema i objavljuje godišnja izvješća i preglede podataka o odabranim temama.

O izvješćivanju prema propisima EU iz područja gospodarenja otpadom pročitajte ovdje.

 

Izvješća iz područja gospodarenja otpadom

Opće teme

  • Pregled podataka o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada: 2016., 2015.
  • Statistike otpada  (prema Uredbi (EZ) br. 2150/2002 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 25. studenoga 2022. o statističkim podacima o otpadu )    

Izvjesce_dozvole_2017.jpg     OTP_I_slika_prekogranicni.jpg

Komunalni otpad, odlagališta i odlaganje

Obveze općina i gradova, planovi gospodarenja otpadom

PGO-PO

 

Posebne kategorije otpada

Izvjesce_tekstil_2016.jpg      OTP_Gospodarenje muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda_2017..pdf - Ad.png     otp_slika_PKO2016_0.jpg

 

Ostale teme

OTP_slika_povjerenici.jpg   Akcije prikupljanja