Početna

Integrirane i opće teme

Integrirane i opće teme

Dokumenti

Dokumenti zaštite okoliša (strategije, planovi, programi i izvješća) važni su za provedbu politike zaštite okoliša, kao i ostalih sektorskih politika (npr. energetike, poljoprivrede, industrije, prometa, turizma i dr.).

Ocjenu ostvarenja ciljeva i opravdanosti mjera takvih strateško-planskih dokumenata HAOP daje na uvid donosiocima odluka (Hrvatsko sabor, Vlada RH i tijela državne uprave) te javnosti putem četverogodišnjeg nacionalnog Izvješća o stanju okoliša.

       Izvješće o stanju okoliša u RH za razdoblje 1997. - 2005.

       Izvješće o stanju okoliša u RH za razdoblje 2005. - 2008.

       Izvješće o stanju okoliša u RH za razdoblje 2009. - 2012.

Alat za izradu Izvješća je Nacionalna lista pokazatelja, pri čemu je neizostavna i suradnja s Europskom agencijom za okoliš te podaci s lokalne razine sadržani u Bazi dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša (Izvješća o stanju okoliša jedinica lokalne i područne samouprave, tj. županija i gradova), kao i primjeri dobre praksa na globalnoj razini (UN).

Radi kontinuiranog i cjelovitog uvida u stanje okoliša u državi, HAOP daje prikaz podataka javnosti putem pokazatelja okoliša i prirode, koji se godišnje objavljuju u serijskim publikacijama:

       Okoliš na dlanu (HR),2005, 2006, 2007, 2008,2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

       Environment in Your Pocket (EN), 2005, 2006,2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

       Odabrani pokazatelji stanja okoliša i prirode, 2011, 2012, 2016

HAOP surađuje s Europskom okolišnom agencijom (EEA) na izradi Europskog izvješća o stanju okoliša te dostavlja izvješća, setove podataka i ostale informacije potrebne Europskoj informacijskoj i promatračkoj mreži (EIONET) u okviru koje je razvijen Informacijski sustav izvještavanja o stanju okoliša (SERIS).

Dokumenti zaštite prirode

Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2025.

Analiza stanja prirode u RH za razdoblje 2008.- 2012.