Početna

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Hrvatska agencija za okoliš i prirodu uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.
Pravo na pristup informacijama podrazumijeva pravo tražiti dokumente, zapise podataka i druge informacije koje su već u posjedu tijela javne vlasti. Navedeno pravo ne podrazumijeva i obvezu tijelima javne vlasti da stvaraju nove informacije koje već ne postoje u trenutku kada je zahtjev upućen.

Važno!
Otvaranje korisničkog računa za ulaz u bazu/-e Informacijskog sustava okoliša i prirode (ISZOP) ne podnosi se putem Zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama već se podnosi putem obrasca za dodjelu korisničkog računa za bazu/-e ISZOP.

Zahtjev za podacima o rasprostranjenosti vrsta te ustupanje informacija o vrstama također se ne podnosi putem obrasca Zahtjev za pristup informacijama, već slanjem upita putem e-pošte na adresu: info@haop.hr 

Zahtjevi za izradom karata više se ne obrađuju, već se iste (karte) mogu preuzeti na Bioportalu: http://www.bioportal.hr/gis/. 

 

O pristupu informacijama

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija ili Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije koje možete poslati:

Na adresu Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80/7, 10000 Zagreb 
Na broj telefona +385 1 4886 857  
Na broj telefaxa +385 1 4826 173 
Elektroničkom poštom na informiranje@haop.hr   
Donošenjem osobno na adresu Radnička cesta 80/7, radnim danom od 8.00 do 15.30 sati.  

Službenica za informiranje u Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu je Branka Ilakovac, a zamjena službenice za informiranje je Andreja Ribarić. 

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

  • Odluka o imenovanju službenice za informiranje (pdf)
  • Odluka o imenovanju zamjene službenice za informiranje (pdf)

 

  • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (pdf)
  • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (pdf)