Početna
Novosti
Novosti

Započet napredni tečaj za policijske službenike za protueksplozijsku zaštitu MUP-a u organizaciji HAOP-a i HGSS-a

Tijekom uspostave Katastra speleoloških objekata Republike Hrvatske od strane Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP) te njegovog redovitog ažuriranja i obrade podataka koji su HAOP-u dostavljeni od strane speleoloških udruga, uočen je problem vezan uz eksplozivna sredstva pronađena u speleološkim objektima.

S tim u vezi, HAOP je, prepoznajući svu složenost rada u speleološkim objektima, u suradnji s Hrvatskog gorskom službom spašavanja (HGSS), za Ravnateljstvo policije Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) osmislio napredni program osposobljavanja policijskih službenika o speleološkom opremanju i kretanju te zaštiti prirode prilikom provođenja radova u speleološkim objektima. Osim službenika MUP-a, na tečaju sudjeluje i nekoliko djelatnika Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Program provodi se u sklopu projekta Povećanje učinkovitosti sustava zaštite prirode kroz uspostavu CroSpeleo baze podataka kao dijela Informacijskog sustava zaštite prirode kojeg sufinanciraju Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i HAOP.

Tečaj se odvija u razdoblju od 19. do 28. rujna u Policijskoj akademiji u Zagrebu te u speleološkim objektima.

U okviru tečaja, djelatnici HAOP-a su održali edukativna predavanja o Katastru speleoloških objekata Republike Hrvatske, posebnostima špiljskih staništa i prateće faune u Hrvatskoj, uzrocima njihove ugroženosti te mogućim mjerama njihove zaštite prilikom uklanjanja minsko-eksplozivnih sredstava iz speleoloških objekata, s naglaskom na šišmiše.

  • Povezani članci
  • Slike/galerija
  • Dokumenti