Početna

IS zaštite zraka

IS zaštite zraka

IS zaštite zraka

Sukladno članku 119. Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 130/11, 47/14, 61/17) Informacijski sustav zaštite zraka sastavni je dio informacijskog sustava zaštite okoliša koji se vodi prema Zakonu o zaštiti okoliša koji čini dio Europskog informacijskog sustava zaštite okoliša.