Početna

IS gospodarenje otpadom

IS gospodarenje otpadom

IS gospodarenje otpadom

Baze podataka koje sadržajem nisu vezane isključivo za temu gospodarenja otpadom, ali su važan dio Informacijskog sustava gospodarenja otpadom:

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, čl.137, određena je pravna osnova prema kojoj HAOP razvija Informacijski sustav gospodarenja otpadom, koji sadrži propisane podatke i aplikacije.