Početna

Invazivne vrste u Hrvatskoj

Invazivne vrste u Hrvatskoj
Godina izrade
2015
Status
U upotrebi
Korištena tehnologija
Wordpress
Detaljnije informacije
Dostupnost
Mrežna stranica je dostupna svim korisnicima.
Sadržaj

Cilj ove stranice je na jednome mjestu pružiti informacije o tome što su invazivne strane vrste, dati pregled zakonske legislative te preporuke za odgovorno ponašanje i prevenciju unošenja stranih vrsta u prirodu. Iako je uloga stranice prvenstveno informacijsko edukativna, planira se da ona bude osnova sustava za pravovremeno uočavanje i brzo djelovanje na uklanjanju i kontroli daljnjeg širenja novo unesenih vrsta. Stranica nudi interaktivnu aplikaciju za dojavu o nalazu invazivnih stranih vrsta, kojom se potiče javnost na aktivno sudjelovanje u bilježenju prisutnosti stranih vrsta na teritoriju Republike Hrvatske. Planirano je povezivanje stranice s Informacijskim sustavom zaštite prirode, čime će biti omogućen interaktivni pregled podataka o stranim vrstama iz baze.

Pravna osnova
Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18), Pravilnik o načinu izrade i provođenju studije o procjeni rizika uvođenja, ponovnog uvođenja i uzgoja divljih svojti (NN 35/08), Uredba (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta, Provedbena uredba komisije (EU) 2016/1141 оd 13. srpnja 2016. o donošenju popisa invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji u skladu s Uredbom (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, Provedbena uredba komisije (EU) 2017/1263 оd 12. srpnja 2017. o ažuriranju popisa invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji utvrđenog Provedbenom uredbom (EU) 2016/1141, Pravilnik o stranim vrstama koje se mogu stavljati na tržište te invazivnim stranim vrstama (NN 17/17)
Podaci
Na stranici se mogu pronaći sve informacije o nacionalnom i europskom zakonodavnom okviru o invazivnim stranim vrstama. Također, na stranici su dostupni i znanstveni i stručni radovi o stranim vrstama u Republici Hrvatskoj. Jedan od važnijih ciljeva stranice je i pravovremeno obavještavanje javnosti o novim nalazima stranih vrsta u Republici Hrvatskoj, ali i o novim nalazima stranih vrsta i mjerama za njihovim učinkovitim upravljanjem u susjednim državama i Europi.
Ciljani korisnici
Znanstvena, stručna i šira javnost.
Metapodaci
Kontakt osoba